Strukovni fizioterapeut Dragan Golubović

Ordinacija: Ambulanta

Fizioterapeut

ID: 207
12 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Terapija električnom strujom

Terapija magnetima

Terapija ultrazvukom

Datum upisa u bazu: 26.08.2014.

Masaža

Rehabilitacija pacijenata posle bolesti i povreda

Kineziterapije