Doktor Zvonimir Dimitrijev

Ordinacija: Medical Point internistička ordinacija

Fizijatar

ID: 351
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled specijaliste fizikalne medicine

Elektroterapija

Ultrazvučna terapija

Laseroterapija

Magnetoterapija

Termoterapija

Kineziterapija

Medicinska masaža

Datum upisa u bazu: 03.08.2015.

Rehabilitacija ortopedskih pacijenata nakon povreda

Rehabilitacija reumatoloških i neuroloških pacijenata

Elektromioneurografija EMNG

Lečenje sportskih povreda

Merenje gustine kostiju (osteodenzimetrija)

Lečenje pareza i paraliza perifernih nerava

Lečenje degenerativnih oboljenja kičme i zglobova