Prof. Dr Ljiljana Dimitrijević

Ordinacija: Poliklinika Magna Plus

Fizijatar

ID: 196
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled specijaliste fizikalne medicine

Elektroterapija

Ultrazvučna terapija

Laseroterapija

Magnetoterapija

Termoterapija

Kineziterapija

Medicinska masaža

Datum upisa u bazu: 17.07.2014.

Rehabilitacija ortopedskih pacijenata nakon povreda

Rehabilitacija reumatoloških i neuroloških pacijenata

Elektromioneurografija EMNG

Lečenje sportskih povreda

Merenje gustine kostiju (osteodenzimetrija)

Lečenje pareza i paraliza perifernih nerava

Lečenje degenerativnih oboljenja kičme i zglobova