Doktor Mladen Erceg

Ordinacija: Dr Žutić

Anesteziolog

ID: 452
6 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Opšta anestezija

Regionalna anestezija

Preoperativna procena

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Reanimacija

Kontinuirano obezboljavanje i održavanje vitalnih funkcija

Nega i smotra pre, za vreme i posle operacije