Doktor Irena Popović

Ordinacija: Milmedic poliklinika

Anesteziolog

ID: 379
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Opšta anestezija

Regionalna anestezija

Preoperativna procena

Datum upisa u bazu: 05.08.2015.

Reanimacija

Kontinuirano obezboljavanje i održavanje vitalnih funkcija

Nega i smotra pre, za vreme i posle operacije