Akupunkturolog Tatjana Zmijanac

Ordinacija: TAO Estetic centar

Akupunktura

ID: 276
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled specijaliste

Iglena akupunktura

Datum upisa u bazu: 26.06.2015.

Terapija sa ventuzama