Specijalista doktor medicine Rajko Dragićević

Ordinacija: Markoskop

Akupunktura

ID: 676
51 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled specijaliste

Iglena akupunktura

Datum upisa u bazu: 11.05.2016.

Terapija sa ventuzama