Dr. medicine Akupunkturolog Nikola Milenković

Ordinacija: Privatna ordinacija

Akupunktura

ID: 38
19 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled specijaliste

Iglena akupunktura

Datum upisa u bazu: 19.01.2014.

Terapija sa ventuzama