Doktor medicine Desanka Kovačević

Ordinacija: Privatna ordinacija opšte medicine Dr Desanka Kovačević Kragujevac

Akupunktura

ID: 579
14 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled specijaliste

Iglena akupunktura

Datum upisa u bazu: 25.03.2016.

Terapija sa ventuzama