Pukovnik dr Stevan Sikimić

Ordinacija: Nada

Pulmolog

ID: 475
5 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled interniste pulmologa

Funkcionalna dijagnostika pluća

Spirometrija

Bronhoskopija

Torakoskopija

Torakocenteza

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Bronhodilatatorni Ventolinski test

Rentgensko snimanje pluća

Alergološko testiranje

Pleuralna punkcija

Citološki i bakteriološki pregled ispljuvka