Doktor specijalista Slobodan Petrović

Ordinacija: Poliklinika HUMAN

Pulmolog

ID: 112
170 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled interniste pulmologa

Funkcionalna dijagnostika pluća

Spirometrija

Bronhoskopija

Torakoskopija

Torakocenteza

Datum upisa u bazu: 25.03.2014.

Bronhodilatatorni Ventolinski test

Rentgensko snimanje pluća

Alergološko testiranje

Pleuralna punkcija

Citološki i bakteriološki pregled ispljuvka