Doktor Dejan Žujović

Ordinacija: Intrnistička ordinacija UltraMedik

Pulmolog

ID: 395
94 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled interniste pulmologa

Funkcionalna dijagnostika pluća

Spirometrija

Bronhoskopija

Torakoskopija

Torakocenteza

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Bronhodilatatorni Ventolinski test

Rentgensko snimanje pluća

Alergološko testiranje

Pleuralna punkcija

Citološki i bakteriološki pregled ispljuvka