Prim Doktor Rajko Milošević

Ordinacija: Dr Žutić

Hematolog

ID: 442
41 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled hematologa

Laboratorijske analize u hematologiji

Punkcija koštane srži

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Citološka analiza

Biopsija kostiju

Transfuzija krvnih derivata