Profesor Doktor Tatjana Novaković

Ordinacija: Labo Medica

Endokrinolog

ID: 309
51 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled endokrinologa

Ultrazvučni pregled štitne i paraštitne žlezde

Ultrazvučni pregled abdomena

Iglena biopsija štitaste žlezde

Datum upisa u bazu: 05.07.2015.

Merenje telesnog sastava

Labaratorijske analize

Test opterećenja šećerom