Profesor Doktor Mirjana Šumanac Dumanović

Ordinacija: Dr Žutić

Endokrinolog

ID: 450
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled endokrinologa

Ultrazvučni pregled štitne i paraštitne žlezde

Ultrazvučni pregled abdomena

Iglena biopsija štitaste žlezde

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Merenje telesnog sastava

Labaratorijske analize

Test opterećenja šećerom