Dr. spec. endokrinolog Ljubivoje Radulović

Ordinacija: Niroshi

Endokrinolog

ID: 103
7 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled endokrinologa

Ultrazvučni pregled štitne i paraštitne žlezde

Ultrazvučni pregled abdomena

Iglena biopsija štitaste žlezde

Datum upisa u bazu: 22.03.2014.

Merenje telesnog sastava

Labaratorijske analize

Test opterećenja šećerom