Doktor Ljiljana Vračarić

Ordinacija: Dr. Žutić

Endokrinolog

ID: 419
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled endokrinologa

Ultrazvučni pregled štitne i paraštitne žlezde

Ultrazvučni pregled abdomena

Iglena biopsija štitaste žlezde

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Merenje telesnog sastava

Labaratorijske analize

Test opterećenja šećerom