Dr spec. Dimitrije Dimitrijev

Ordinacija: Specijalistička Internistička Ordinacija Medical Point

Alergolog

ID: 168
154 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Datum upisa u bazu: 26.06.2014.