+Додајте доктора

Правила коришћења

На највећем Интернет порталу за докторе

Коментарисање и оцењивање доктора

Прихватањем ових правила коришћења сваки посетилац се обавезује да ће коментарисати и оцењивати искључиво оне докторе са којима је имао реално искуство и да ће поделити своје лично искуство и импресије а не искуство трећег лица или било који начин наметнуто искуство.

Правила коришћења

Садржаји веб сајта су у потпуном власништву Нађидоктора. Веб портал Нађидоктора се састоји од властитих садржаја, садржаја партнера и оглашивача и линкова на друге странице. Све садржаје Нађидоктора портала посетиоци користе на сопствену одговорност. Власници сајта не сносе никакву одговорност на штету насталу коришћењем садржаја објављеног на порталу Нађидоктора.

Сви садржаји и информације на веб сајту Нађидоктора представљени су јавности на увид у најбољој намери. Нађидоктора не пружа било какве гаранције путем овог веб сајта у вези било којих производа или услуга, и на тај начин не може бити одговоран за директне или индиректне штете које могу настати коришћењем информација са овог веб сајта. Информације на сајту Нађидоктора могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке.

Власничка и ауторска права

Делови или цео сајт не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани без претходног писаног одобрења од стране Нађидоктора. Неовлашћено коришћење било ког дела портала, без дозволе власника ауторских права, сматра се кршењем ауторских права и подложно је тужби.

Надлежност суда

За све спорове који проистекну из ових правила надлежан је суд у Београду, Србија. Нађидоктора задржава право да покрене и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.

Нађидоктора задржава право да без најаве повремено промени или модификује ова правила.