Prof. Dr Ivan Stefanović

Ordinacija: Poliklinika Magna Plus

Neurohirurg

ID: 182
370 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Pregled neurohirurga

Operacija diskus hernije

Datum upisa u bazu: 17.07.2014.

Operacija stabilizacije kičmenog stuba

Operacije krvnih sudova mozga i kičmene moždine