Doc. dr Viktorija Vučaj Ćirilović

Ordinacija: Ultrazvuk

Ultrazvučna dijagnostika

ID: 615
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Ultrazvučni pregled

Kolor dopler

4D Ultra zvuk

Datum upisa u bazu: 04.04.2016.

Ultrazvučni pregled dece

Ultrazvučni pregled sportista