Doktor Vuleta Spasić

Ordinacija: Nada

Radiolog

ID: 469
23 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 25.09.2015.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa