Doktor Tomislav Stavrić

Ordinacija: Medical Point internistička ordinacija

Radiolog

ID: 353
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 03.08.2015.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa