Profesor doktor Steničić Goran

Ordinacija: Radiološka ordinacija Radius Svetozarević

Radiolog

ID: 318
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 05.07.2015.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa