Doktor nauka medicine Slobodan Sekulović

Ordinacija: Medicor

Radiolog

ID: 424
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa