Doktor specijalista Popović Marija

Ordinacija: Privatna praksa Petrović

Radiolog

ID: 346
0 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 29.07.2015.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa