Dr Marija Kodić

Ordinacija: Clinicanova

Radiolog

ID: 178
1 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 26.06.2014.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa