Doktor Lidija Milovanović

Ordinacija: Intrnistička ordinacija UltraMedik

Radiolog

ID: 398
8 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 31.08.2015.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa