Prim. dr. Đorđe Lalošević

Ordinacija: Clinicanova

Radiolog

ID: 159
14 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 26.06.2014.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa