Dr. spec. radiolog Aleksandar Ivković

Ordinacija: Niroshi

Radiolog

ID: 101
34 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Radiografija

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Mamografija

Datum upisa u bazu: 22.03.2014.

Magnetna rezonanca (MR)

Pregled radiologa