Emeritus Vuka Katić

Ordinacija: Poliklinika HUMAN

Patohistolog

ID: 111
3 Preporučen/a

Usluge koje ovaj doktor pruža

Analiza uzoraka (punktat, likvor, tkivo, iscedak...)

Histopatološke analize

Datum upisa u bazu: 25.03.2014.

Histohemijske i imunohistohemijske analize

Multipla biopsija